Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi i år har vi stöttat UNICEF, UNHCR, Cancerfonden och den lokala insatsen ”Håll Grytan Kokande”.
Nu går vi in i 2023, häng med!