Hållbarhet

Hållbarhet är något vi på Ekets Uppåkra tar på stort allvar. Vi strävar efter att vara ett företag som tar ansvar för och skapar balans mellan ekonomisk tillväxt, miljöförbättringar och socialt ansvar.

Hållbarhet för oss innebär bland annat att

  • God hälsa och välbefinnande
  • Jämställdhet
  • Hållbar energi för alla
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar konsumtion och produktion

Ta del av vår hållbarhetsrapport