Övriga tjänster

Utöver de processer som finns inom skärande bearbetning, fräsning, slipning, härdning, ytbehandling och montering, stödjer vi våra kunder med en rad andra tjänster.

Vi erbjuder

  • Tvättning
  • Hantering och emballering med specifika renhetskrav
  • Svetsning, både robotiserad och manuell
  • Avgradning
  • Polering
  • Kontrollmätning med CMM-maskiner i temperaturkontrollerade utrymmen
  • Spårbarhet för individuella komponenter
  • Lagerhållning
  • Lasermärkning