Ekets Group har förvärvat SPEEDTOOL från och med 2022-08-31. Det är ett strategiskt köp som breddar vårt erbjudande samt minskar leveranstider. Välkommen till EKETS Group.